Naast zakelijke bezoeken die aanleiding geven tot een vergadering zijn er natuurlijk ook bezoeken die veel meer praktisch van aard zijn. Noem bijvoorbeeld het bezoeken van een bedrijf, of van meerdere bedrijven in de branche waarin uw werkzaam bent.

Het kan zijn dat u de afspraken maakt en dat wij de logistiek, vertalers, en bijvoorbeeld lunches of hotels onderweg voor uw plannen.

Een andere optie is dat u in uw branche contacten zoekt en dat wij deuren voor uw openen bij bedrijven die binnen uw interesse liggen.